Heinken

Heineken

Dansk Roadshow har ansvaret for logistikken af Heinekens dome telt, samt andre forskellige opgaver hvor der skal transporteres og opstilles eventudstyr. Dansk Roadshow og Heinekens samarbejde går flere år tilbage.

Heinken
Heinken
Heinken
Heinken
Heinken
Heinken