10 fods container A – med salgsåbning

Model Nr.: DRS10A 1-2-3

Denne container er ideel til brug ved madmarkeder, festivaler og events.
Containeren har en passende størrelse så den fungerer som en mindre, men yderst funktionel madbod, bar, udstillingsrum, messestand, popup shop eller lignende. Der er uanede af muligheder, og kun fantasien sætter grænser.
Den har blandt andet været brugt til:

Fleksibel container

Containeren har en fleksibel størrelse og kan være de fleste steder. Derudover er den:

 • Nem at flytte med truck eller manitou som kan løfte 2500-3500 kg. alt efter indholdet i containeren, eller ved brug af kran.
 • Hurtig at stille op og klar til brug
 • Let at lukke og låse af for aftenen
 • Klædt med skilterammer på låger og tag til budskaber der er lette at udskifte.
 • Der kan sættes hylder op i en af vores 10 fods containere. Hylderne kan du se her.

Har du behov for en container der er et nummer større kan vi blandt andre anbefale vores 20 fods container D. Den kan rigtig mange af de samme ting som denne 10 fods container, den har mere plads og kan åbnes på begge sider, hvis der er behov for det. Find den her.

Udlejning af container

Ønsker du, at leje denne container? Det nemmeste for dig er at udfylde vores forespørgselsformular, som du finder lidt længere nede af siden. Vi svarer dig hurtigst muligt og altid inden for max. 2 arbejdsdage.

 

Tegning - udlejning af container

Fakta

Med i lejen

Tekniklem
Topskilt og sideskilte på låger

Mål

Containeren måler L: 2,99 x B: 2,44 x H: 2,59 m.

Teknik

Der er en tekniklem, hvor alle kabler let kan tages ind og ud.

Skilterammer

Skilte på tag: 2400 x 1000 mm
Side skilte: 900 x 2300 mm

Tilvalg

Tilvalg til denne container kunne være:
Klik på produktet for at se mere.

Opstilling/nedtagning

Ved åbning skal du slå læ-klappen og flapperne herpå op, så de fikserer sidedørene og nemt sættes i hak. Gulvet forlænges ved at klappe gulvklappen ned på benene og tagskiltet løsnes i siden og hives op.

Husk

Vi gør opmærksom på, at tape og andet klister ikke må bruges i vores containere.
Containeren og dens udstyr skal være rengjort ved afhentning, eller der skal være indgået aftale om, at vi foretager slutrengøringen.

Forespørgsel på:

10 fods container A – med salgsåbning

Tilvalg:
Afspil video

Skab det rette miljø

Du kunne også være interesseret i...

 • cafesæt hvid Dansk Roadshow

Lejebetingelser hos Dansk Roadshow

Tilbud og aftaler:
Tilbud er bindende for Dansk Roadshow i 30 dage fra tilbuddets dato, eller indtil det tilbagekaldes skriftligt, såfremt dette sker inden kundens accept. Aftale er indgået når kundens skriftlige accept er modtaget af Dansk Roadshow.

Lejeperiode:
Lejeperioden fremgår af tilbud og ordrebekræftelse.
Hvis ikke andet er aftalt betragtes det lejede som udlejet i hele den periode det befinder sig hos kunden. Hvis Dansk Roadshow ikke modtager det udlejede materiale retur rettidigt, kan ekstra leje opkræves.

Afbestilling:
En ordre kan annulleres indtil 30 dage før leveringsdato. Ved annullering mindre end 30 dage før leveringsdato betales 50 % af aftalens samlede pris. Ved annullering senere end 8 dage før leveringsdato betales fuld pris af aftalens samlede pris.

Ansvar:
Kunden er erstatningsansvarlig overfor Dansk Roadshow ved bortkomst eller beskadigelse af det lejede udstyr. Såfremt udstyret kan repareres, sker dette ved Dansk Roadshows foranstaltning, men for kundens regning. Ved bortkomst eller totalskade, erstattes udstyret til nyværdi. Ved totalskade forstås enhver skade, som medfører reparationsudgifter svarende til mindst 60 % af udstyrets nyværdi.

Scroll to Top

Dansk Roadshow’s udlejningsbetingelser for møbler, eventgrej, containere og telte

Tilbud og aftaler
Tilbud er bindende for Dansk Roadshow i 30 dage fra tilbuddets dato, eller indtil det tilbagekaldes skriftligt, såfremt dette sker inden kundens accept.

Aftale er indgået når kundens skriftlige accept er modtaget af Dansk Roadshow.

Lejeperiode
Lejeperioden fremgår af tilbud og ordrebekræftelse.

Hvis ikke andet er aftalt betragtes det lejede som udlejet i hele den periode det befinder sig hos kunden. Hvis Dansk Roadshow ikke modtager det udlejede materiale retur rettidigt, kan ekstra leje opkræves.

Afbestilling
En ordre kan annulleres indtil 30 dage før leveringsdato. Ved annullering mindre end 30 dage før leveringsdato betales 50 % af aftalens samlede pris.

Ved annullering senere end 8 dage før leveringsdato betales fuld pris af aftalens samlede pris.

Ansvar
Kunden er erstatningsansvarlig overfor Dansk Roadshow ved bortkomst eller beskadigelse af det lejede udstyr. Såfremt udstyret kan repareres, sker dette ved Dansk Roadshows foranstaltning, men for kundens regning. Ved bortkomst eller totalskade, erstattes udstyret til nyværdi. Ved totalskade forstås enhver skade, som medfører reparationsudgifter svarende til mindst 60 % af udstyrets nyværdi. Optælling af udstyr finder sted i forbindelse med udpakning.

Ved mangelfuld rengøring af det lejede udstyr efterfaktureres kunden for relevante rengøringsomkostninger.

Dansk Roadshow er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede udstyr. Dansk Roadshow er ej heller ansvarlig for nogen skader der lides som følge af mangler ved det lejede udstyr. Dansk Roadshow kan ingensinde gøres ansvarlig for indirekte tab – herunder tabt avance, mistet omsætning eller lignende.

Dansk Roadshow kan ingensinde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance og mistet omsætning.

Dansk Roadshow kan alene gøres ansvarlig i tilfælde af, at denne har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og i øvrigt såfremt de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt.

Dansk Roadshows ansvar er til enhver tid begrænset til den samlede aftalte pris for aftalens opfyldelse.

Videre udlån/udlejning er ikke tilladt uden vores forudgående accept.

Reklamationer
Såfremt kunden mener, at det lejede er mangelfuldt, skal dette meddeles straks. Undlades reklamation eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre mangel-indsigelsen gældende. Dansk Roadshow er berettiget til at afhjælpe eventuelle mangler, såfremt dette kan ske indenfor rimelig tid.

Eventuelle reklamationer skal rettes til Dansk Roadshow inden ibrugtagelse ved info@danskroadshow.dk eller 87416515.

Levering
Levering sker kun til gadeplan, med mindre andet er bestilt jf. ordrebekræftelsen.

Force Majeure
I tilfælde af forsinkelse har Dansk Roadshow intet ansvar, hvor forsinkelsen skyldes enhver omstændighed som Dansk Roadshow ikke er herre over, herunder – men ikke alene brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, op-rør, uroligheder, valutarestriktioner, mangler på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud, tilfælde af epidemier og/eller pandemier, strejke, lockout, anden arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, orkan, storm, ulykkestilfælde, havari, uheld eller nedbrud med køretøjer, blæsevejr og uheld der forhindrer færger i at sejle og anden lignende force majeure situation, som hindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør færdiggørelse af den indgåede aftale.

Pris
Den angivne på udstyr og andet materiel er udelukkende lejepriser.

Prisen inkluderer ikke opsætning, nedtagning, tilslutning, fordeling samt indsamling af udstyret, medmindre det er anført på ordrebekræftelsen.

Udstyr
Kunden er uberettiget til at foretage ændringer, tilføjelser eller forarbejdninger til/af det lejede, medmindre Dansk Roadshow skriftligt har givet samtykke hertil. Kunden er ej heller berettiget til at opsætte klistermærker og lignende på udstyr, da limen bliver siddende og ødelægger underlaget. Fjernelse af f.eks. limrester vil blive faktureret efter forbrugt tid.

Ved levering af udstyr som kræver strøm eller vand, skal dette af kunden ved levering være fremført og klar til tilslutning.

Såfremt udstyr leveres i bure, paller eller lignende, er det op til kunden at opbevare tomgods i lejeperioden således at udstyret kan tilbageleveres i samme stand. Hvis tomgods ikke tilbageleveres til Dansk Roadshow er kunden forpligtet til at erstatte Dansk Roadshows tab i denne forbindelse.

Betalingsbetingelser
Dansk Roadshow fremsender faktura på mail efter lejeperiodens ophør, med mindre andet er oplyst ved ordrebekræftelse.

Såfremt vi finder det nødvendigt, forbeholder vi os retten til at opkræve betaling forud, i dette tilfælde vil faktura ligeledes fremsendes pr. mail.

Faktura skal betales senest 14 dage efter fremsendelse.

Betaling skal ske via bankoverførsel.

Sker betaling ikke rettidig vil der blive pålagt en morarente på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til beløbet indbetales.

Ved fremsendelse af rykkerskrivelser påregnes der et administrationsgebyr på 100,00 pr. fremsendt rykker.

Betingelser specielt ved leje af telte
Alle telte leveres og opstilles af vores medarbejdere på anvist sted.

For at standardpriserne er gældende skal følgende være overholdt:

 • Opstillingsstedet skal være ryddet og rimeligt plant, og vi skal kunne køre indenfor 25 meter af opsætningsstedet
 • Teltet skal placeres på underlag (græs, jord mv.) hvor det er muligt at fæstne teltet med pløkker i jorden
 • Såfremt teltet skal stå på asfalt, fliser eller lignende skal der bestilles betonklodser til at fæstne teltet. Det er ikke muligt at opsætte teltet til betonklodser, hvis vi ikke kan komme til stedet med en palleløfter eller lignende
 • Kunden sørger for evt. afspærring til lastvogn samt at opstillingsstedet er ryddet og klargjort til teltopsætning

Ved specielle forhold, såsom på bygninger, podie, skråninger mv., skal Dansk Roadshow informeres for at vi kan give et realistisk tilbud for den ekstra tid der skal bruges. Dansk Roadshow forbeholder sig retten til at fakturere lejer for ekstra omkostninger for overskridelse af standardforhold beskrevet ovenfor.

Dansk Roadshow kommer altid gerne forbi og rådgiver omkring løsninger.

Udlejer er uden ansvar for beskadigelse af nedgravede kabler og rør ved brug af pløkker som surring.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal telte altid være påsat sider og lukket, når de er uden opsyn.

Det er ikke tilladt at opsætte klistermærker og lignende på teltdug og stænger, da limen bliver siddende og ødelægger underlaget. Fjernelse af f.eks. limrester vil blive faktureret efter forbrugt tid.

Ansvar vedr. indhentning af diverse godkendelser overfor alle offentlige myndigheder påhviler lejer.

Gulve
Hvis ikke andet er aftalt ifølge ordrebekræftelse, følger gulvet terræn. Al gulv skal returneres rengjort til Dansk Roadshow. Ved dårlig rengøring efterfaktureres kunden for relevante rengøringsomkostninger.

Betingelser specielt ved leje af containere
Alle containere leveres af vores medarbejdere på anvist sted.

For at standardpriserne er gældende skal følgende være overholdt:

 • Opstillingsstedet skal være ryddet og rimeligt plant (defineres som 10 cm kote forskel imellem container hjørner), og vi skal kunne køre til med lastbil helt tæt på opsætningsstedet
 • Underlaget skal være fast og tilgængelig for kran og ligeledes frit i luften så kran kan arbejde i højden

Når containeren er leveret, instruerer vi i brug af container. Instruktionerne skal til enhver tid overholdes af kunden.

Lejede containere er certificeret, men øvrige godkendelser overfor alle offentlige myndigheder påhviler kunden.

Ved tagterrasse anbefaler vi kontrol af antal personer på tagterrassen.

Det er ikke tilladt at opsætte klistermærker og lignende på containerens flader, hverken indvendig eller udvendig. Fjernelse af f.eks. limrester vil blive faktureret efter forbrugt tid.

Tvister
Tvister i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret, dog undtaget dansk rets lovvalgsregler. Parterne har aftalt at enhver tvist mellem parterne skal anlægges i Dansk Roadshows hjemting, medmindre Dansk Roadshow konkret accepterer kundens hjemting som værneting.

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer.

Betingelser pr. 26. marts 2020

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.